V roce 1991 příslušníci americké armády vypustili počítačem řízenou střelu s úmyslem zničit letící balistickou raketu protivníka tak, aby raketa byla zasažena dříve, než zasáhne svůj cíl. Bylo to v ostrém boji při válce v Perském zálivu a oním protivníkem byla irácká armáda. Letící raketa irácké armády ale zasažena nebyla a na zemi usmrtila 28 příslušníků americké armády a okolo 100 dalších osob zranila. Při následném vyšetřování příčin minutí letící rakety se ukázalo, že k selhání došlo v důsledku kumulace chyby při počítačovém uložení čísla 1/10 (jedna desetina). Toto číslo představovalo časovou jednotku v sekundách, nutnou pro správné vyhodnocení rychlosti a místa letící rakety protivníka. Namísto správného zápisu čísla 1/10, který ve dvojkové soustavě, v níž počítač pracuje, má nekonečný rozvoj, byla v počítači uložena „pouze“ jeho konečná aproximace. Ta se lišila od správné přesné hodnoty přibližně o 0,000000095 sekundy. Během sta hodin běhu počítačového programu, který sloužil k navádění řízených střel, tato chyba narostla na přibližně 0,34 sekundy. Za tuto dobu nepřátelská raketa uletěla více jak půl kilometru a právě tato vzdálenost způsobila, že raketa nebyla střelou zasažena.  

V roce 1996 způsobila chyba programu destrukci rakety Evropské kosmické agentury Ariane 5 v ceně zhruba jedné miliardy dolarů. Třicet sekund po vzletu se program pokusil převést údaj o horizontální rychlosti rakety z dvojnásobné přesnosti na krátké celé číslo. Číselný údaj byl však pro tento formát příliš velký. Počítačový program tedy ohlásil neplatnou operaci a řídící systém provedl samodestrukci rakety.  

Cílem knihy je co nejsrozumitelněji uvést základní podstatu výpočtové práce počítačů a některá principiální omezení, jimiž jsou počítače i při jednoduchých výpočtech limitovány. Čtenáři by z textu měla vyplynout podstata a rámec příčin obou zmíněných selhání. Nerespektování principiálních vlastností počítacích strojů může vést i k nekritické důvěře ve výsledky, které při nejrůznějších výpočtech ukáže uživateli více či méně nákladný software. To s sebou může nést i závažné škody a tragédie nejrůznější povahy. Text je určen široké veřejnosti se zájmem o inženýrství, výpočty a počítače.