Předmluva

1   Rozdíl při počítání na prstech a v počítači

2   Zaokrouhlování a neplatnost školních pouček
2.1   Problematické početní operace
2.2   Proč počítač nezná školní poučky?
2.3   Stručně o chybách
2.4   Kolik míst čísla pí používá NASA?

3   Optimismus na závěr aneb kdy věřit počítači

4   Příloha – Čísla v počítači
4.1   Krátce o číselných soustavách
4.2   Problémy s byty aneb když je málo místa
4.3   Celá čísla v počítači
4.4   Necelá čísla v počítači
4.5   Apollo 11 a počítače 

Rejstřík

Literatura

-----------------------------

Petr MAYER (*1967) – absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, působí jako docent na katedře matematiky Fakulty stavební ČVUT. Zabývá se numerickou matematikou a jejími aplikacemi, podílel se na řešení řady inženýrských problémů (např. zabezpečovací zařízení v železniční dopravě) v České republice a v zahraničí (USA).

Martin SOUKENKA (*1977) – absolvent Fakulty stavební ČVUT a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, působí jako odborný asistent na katedře matematiky Fakulty stavební ČVUT. Mezi jeho zájmy patří dynamické systémy a aplikace matematiky.

KnihaUkázka.pdf KnihaUkázka.pdf
Size : 678.691 Kb
Type : pdf